vire sou bilten ou epi vote sou pwoblèm yo


Nan Jou Eleksyon, 6 novanm, Nouyòkè yo ka vwa opinyon yo sou pwoblèm enpòtan, tankou finans kanpay, angajman sivik, ak ankadreman kominote a. Chèche jwenn plis enfòmasyon sou chak nan pwoblèm yo sou do bilten ou pa klike anba a.

kanpay finans

Icon nan moun ki kanpe dèyè Podium

sivik angajman komisyon

alt="Icon

ankadreman kominote a

Icon ak twa bul te panse

Jwenn lokal vòt ou ak bilten echantiyon

Kisa pwopozisyon yo sanble?

Planifye davans pou Jou Eleksyon sou Novanm 6th. Jwenn sit biwo vòt ou ak bilten echantiyon yo epi wè ki pwopozisyon yo ap gade sou do bilten ou.

Kisa pwopozisyon yo sanble?

Planifye davans pou Jou Eleksyon sou Novanm 6th. Jwenn sit biwo vòt ou ak bilten echantiyon yo epi wè ki pwopozisyon yo ap gade sou do bilten ou.

Rete enfòme

Enskri pou resevwa dènye nouvèl sou evènman ki asosye avèk pwopozisyon bilten revizyon Charter ki pase nan katye w lan.

Vle fè plis? Vin yon volontè pou ede nan evènman kap vini yo ki gen rapò ak pwopozisyon bilten vòt yo, fè apèl telefonik oswa voye tèks mesaj, rekrite plis volontè ak plis ankò.

Abònman: Nouvèl ak Evènman ak Volontè

Subscribe to our Mailing List
Volunteer: Hand out literature in my neighborhood
Volunteer: Send text messages to help raise awareness of the proposals on the ballot
Volunteer: Hand out literature at the polls on Election Day

To subscribe to receive SMS text messages and phone calls regarding information about the New York City Charter Revision Commission ("Charter Revision Commission") and upcoming events, please enter your phone number, check the box to acknowledge the terms, and select “Subscribe.”

By providing my phone number, I agree and acknowledge that the Charter Revision Commission may call my phone number or send me SMS text messages to provide information and notify about events. If I do not want to receive calls or SMS text messages, I can unsubscribe by clicking here. I understand standard text messaging rates and fees from my mobile carrier may apply. I agree not to hold the City or the Charter Revision Commission liable for any electronic messaging charges or fees generated by this service.

Providing your name, email address, zip code, and phone number to the New York City Charter Revision Commission will allow the Commission to provide you with updates by email about the Commission’s work and to notify you about opportunities to volunteer for our public education campaign. Unless required by federal, state or local law, the Commission will not share your name, email address, zip code or phone number with any other public or private entity or individual, other than with its agents and delegees for the purpose of the work of the Commission and its public education campaign.

Evènman à

Chache konnen ki evènman ki gen rapò ak pwopozisyon bilten vòt yo ap pase nan zòn ou an.

Wè tout evènman

Public Forum: Manhattan

Gregorio Luperon High School for Science and Mathematics

501 West 165 Street
New York, NY 10032

Klike la a pou aprann plis

Public Forum: Brooklyn

Brooklyn College

2900 Bedford Ave
Ingersoll Hall IH-1127
Brooklyn, NY 11210

Klike la a pou aprann plis

The logo that says flip your ballot vote on the issues